Üyelik Sözleşmesi

Değerli Ziyaretçimiz,

Aşağıdaki, orucumbozulurmu.com ile orucumbozulurmu.com üyesi arasındaki üyelik sözleşmesinin metnidir. orucumbozulurmu.coma üye olmadan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz ve sözleşmenin içerdiği tüm maddeleri onaylamadan siteye üyeliğinizi tamamlamayınız. Yeni üyelik esnasında, bu metni okuduğunuzu söyleyen bir kutucukla karşılaşacaksınız; bu kutucuğu işaretlemeniz, aşağıdaki maddelerin tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.


Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme, sitenin sahibi ve işletmecisi olan orucumbozulurmu.com ile üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

2. Tanımlar

Site: orucumbozulurmu.com adresinde yayın yapan internet sitesini.

Üye: orucumbozulurmu.com adresinde yer alan formu doldurmuş, Üyelik Sözleşmesini okudum. Orada yazılanları aynen kabul ediyorum. ifadesinin başındaki kutucuğu işaretlemiş ve ‘’ Ileri veya Kaydet ve Devam et veya Kaydet ve Çık veya Gönder veya Devam vb.” butonuna basarak üye olma sürecini tamamlamış kişi.

Üye profili: orucumbozulurmu.com adresinde üyenin kendisinin verdiği bilgilerle oluşturulan, Üyelik Bilgileri ve üyenin kendisi tarafından eklenen fotoğraftan oluşan sayfa.

3. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin orucumbozulurmu.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin orucumbozulurmu.com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Hak ve Yükümlülükler:

4.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

 • Üye, üyeliği süresince, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitenin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını, kabul ettiğini ve onayladığını kabul eder.
 • Siteye üye olabilmek için reşit olmak, işbu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak gerekmektedir. Reşit olmayan, üyeliği daha önce iptal edilmiş olan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Reşit olmadığı, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.Üyenin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı sitenin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 • Üye,orucumbozulurmu.comun yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple orucumbozulurmu.com’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • Üyelerin, site aracılığıyla orucumbozulurmu.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan orucumbozulurmu.com’un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 • Üyeler sitedeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. orucumbozulurmu.com, üyeler tarafından siteye iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir maddi-manevi zarardan da sorumlu tutulamaz.
 • Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunamaz; orucumbozulurmu.com un üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan üyelerin üyeliklerini iptal etme hakkı bulunmaktadır. Üye profilinde bulunan bilgiler, sitenin diğer tüm üyeleri tarafından görülebilir; üye bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Üye profilinde bulunan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin iptal edilmesi ile son verilir.
 • Üyeler, orucumbozulurmu.com’un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı orucumbozulurmu.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.
 • Üyelerin, kendi aralarında site aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere sitede yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir,hiçbir şekilde sitenin sorumluluğu cihetine gidilemez. İşbu sebeple orucumbozulurmu.com’un uğrayabileceği her türlü zarara karşılık sitenin üyeye rücu hakkı vardır.
 • Üye diğer üyelere, reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemez, diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiremez. Bu tür mesajlar ileten üyenin mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir ya da üyeliği iptal edilebilir.
 • Üyenin yaptığı mesajlaşmaların toplamı orucumbozulurmu.com’un belirlediği ve sitenin ilgili bölümünde bildirdiği sayıdan fazla ise, mesajlar en eski tarihten başlanarak silinebilir. Üye orucumbozulurmu.com’un belirlediği ve sitenin ilgili yerinde bildirdiği süre boyunca giriş yapmadıysa (log-in olmadıysa) tüm mesajları silinebilir.
 • Her üye, orucumbozulurmu.com’da bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla orucumbozulurmu.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı orucumbozulurmu.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • Üye, sitenin info@orucumbozulurmu.com adresine iptal talebi başlıklı mesaj atarak üyeliğini iptal ettirebilir.
 • Üye, site aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajlarda ve siteye yüklediği resimlerde toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir.
 • orucumbozulurmu.com üyeliği bireysel üyelik olup, üçüncü şahıslara ya da tüzel kişilere devredilemez, emanet verilemez. Bu durumun tespiti halinde üyelik iptal edilir. Bu tip hareketlerin doğuracağı sonuçlardan orucumbozulurmu.com sorumlu tutulamaz.

4.2. orucumbozulurmu.com’un Hak ve Yükümlülükleri

 • orucumbozulurmu.com, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.
 • orucumbozulurmu.com bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. Üyeler, orucumbozulurmu.com’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. orucumbozulurmu.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat orucumbozulurmu.com tarafından yapabilir. orucumbozulurmu.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.
 • Site üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında orucumbozulurmu.com’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 • orucumbozulurmu.com, sitede yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
 • orucumbozulurmu.com, sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve orucumbozulurmu.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; orucumbozulurmu.com bu mesaj ve içeriği giren üyenin ’ herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üye orucumbozulurmu.com’a yüklediği ahlaka ve hukuka aykırı içerik sebebiyle orucumbozulurmu.com’un maruz kalacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
 • Teknik sorunlardan dolayi ’Site’nin yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve ’Site’ye ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde ’Üye’nin yaşayacağı sorunlardan ’orucumbozulurmu.com’ sorumlu tutulamaz.
 • ’Site’de yayınlanan ve ’Üye’ profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal ’orucumbozulurmu.com’un izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. ’Site’de yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, ’Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları’ ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

5. Sınırlı Sorumluluk

orucumbozulurmu.com, üyelerin veya üyelerin sitede sağlanan hizmetler ve/veya yer alan uygulamalar sebebiyle muhatap olduklari 3. kişilerin, bu hizmet ve uygulamalar ile bağlantılı olarak ve /veya kaynaklanan hiç bir maddi, manevi, dolaylı veya direkt zarardan sorumlu olmayacağı gibi, üyelerin kanuna aykırı fiil ve eylemlerinden dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.

6. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, orucumbozulurmu.com işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, orucumbozulurmu.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için orucumbozulurmu.com ’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. ’Mücbir sebep’ terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve orucumbozulurmu.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

7. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. Sözleşmenin Feshi

 1. İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
 2. orucumbozulurmu.com, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle orucumbozulurmu.com ’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.